Navigácia

Obsah

Zariadenia sociálnych služieb

Správy

Postup pri zabezpečovaní poskytovania sociálnej služby

Mesto GALANTA postupuje pri poskytovaní sociálnych služieb a pri zabezpečovaní poskytovania sociálnych služieb v súlade so zákonom č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní v znení neskorších predpisov. celý text

ostatné | 2. 1. 2017 | Autor:

Evidencia počtu klientov PATRIA - Domov dôchodcov

Hlásenia celý text

ostatné | 2. 1. 2017 | Autor: Mgr. Adriana Molnáriová

Zariadenia sociálnych služieb mimo zriaďovateľskej pôsobnosti mesta

Zariadenia sociálnych služieb mimo zriaďovateľskej pôsobnosti mesta: celý text

ostatné | 16. 12. 2011 | Autor: Mgr. Adriana Molnáriová

Domov dôchodcov - PATRIA Galanta

Sociálna služba poskytovaná dôchodcom v zariadení pre seniorov. celý text

ostatné | 15. 12. 2011 | Autor: Mgr. Adriana Molnáriová