Navigácia

Obsah

Obchod a služby v meste

Správy

Aktuálne VZN v oblasti obchodu a služieb

Aktuálne platné Všeobecne záväzné nariadenia mesta Galanta v oblasti obchodu a služieb: celý text

ostatné | 1. 3. 2017 | Autor: Mgr. Daniela Amrichová
trh

Pre vydanie povolenia na zriadenie predajného miesta na trhovisku platia nové pravidla

Od 01.01.2014 platí novela zákona č. 178/1998 Z.z. o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach . Obec má povinnosť bezodkladne informovať finančné riaditeľstvo o vydaní povolenia na zriadenie trhového miesta a na predaj výrobkov a poskytovania služieb na trhovom mieste. celý text

ostatné | 28. 2. 2017 | Autor: Mgr. Daniela Amrichová
Kompetencie mesta v oblasti obchodu a služieb. 1

Kompetencie mesta v oblasti obchodu a služieb.

Kompetencie a úlohy obce na úseku podnikania obchodu a služieb vyplývajú zo zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien, o vymedzení pôsobnosti orgánov vo veciach ochrany spotrebiteľa zákona č. 250/2007 Z. z. v znení neskorších zmien. celý text

ostatné | 28. 2. 2017 | Autor: Mgr. Daniela Amrichová
galanta obchody

Zoznam podnikateľských subjektov na území mesta

V prílohe sa si môžete stiahnuť aktuálny zoznam podnikateľských subjektov na území mesta aktualizovaný k dátumu 31.12.2016 celý text

ostatné | 28. 2. 2017 | Autor: Mgr. Daniela Amrichová
Zásady na poskytnutie zľavy z nájomného v nebytových priestoroch na ul. Hlavnej a ul. Vajanského v Galante pre rok 2017 1

Zásady na poskytnutie zľavy z nájomného v nebytových priestoroch na ul. Hlavnej a ul. Vajanského v Galante pre rok 2017

Mestské zastupiteľstvo na zasadnutí dňa 01.12.2016 uznesením č. 418/Z-2016 schválilo zásady na poskytnutie zľavy z nájomného v nebytových priestoroch na ul. Hlavnej a ul. Vajanského v Galante pre rok 2017.

Podrobnosti sú uvedené v prílohe: celý text

ostatné | 10. 12. 2016 | Autor: Mgr. Daniela Amrichová