Navigácia

Obsah

Cintoríny v meste

 

Správy

cennik

Cenník za cintorínske a pohrebné služby

V prílohe si môžete pozrieť aktuálny cenník za cintorínske a pohrebné služby platný od 24.03.2017 celý text

ostatné | 28. 2. 2017 | Autor: Mgr. Daniela Amrichová
Prevádzkový poriadok

Prevádzkový poriadok pohrebísk

V prílohe je k dispozícií VZN mesta Galanta č. 28/2014, ktorým sa schvaľuje Prevádzkový poriadok pohrebísk na území mesta Galanta a mestských častí Hody, Javorinka, Nebojsa.. celý text

ostatné | 28. 2. 2017 | Autor: Mgr. Daniela Amrichová
Zoznam hrobových miest, na ktoré nie je vyplatené užívacie právo 1

Zoznam hrobových miest, na ktoré nie je vyplatené užívacie právo

Aktualizovaný zoznam hrobových miest, na ktoré nie je vyplatené užívacie právo na jednotlivých cintorínoch na území mesta a prímestských častiach je k dispozícii v prílochách PDF. celý text

ostatné | 23. 10. 2014 | Autor: Alena Deáková