Navigácia

Obsah

Späť

Číslo rokovacie: 15122017

VZN mesta Galanta č. 24_2017, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 6_2016 o nakladaní s KO a DSO na území mesta Galanta

Vyvesené: 15. 12. 2017

Dátum zvesenia:

Zodpovedá: Alena Deáková

Späť