Navigácia

Obsah

Späť

Číslo rokovacie: 15122017

VZN č. 22/2017 o podmienkach určovania a vyberania miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady (mení a dopĺňa VZN č. 11/2016)

Vyvesené: 15. 12. 2017

Dátum zvesenia:

Zodpovedá: Alena Deáková

Späť