Navigácia

Obsah

Späť

Číslo rokovacie: 15122017

VZN mesta Galanta č. 22/2017, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 11/2016 o podmienkach urč. a vyb. miest. poplatku za KO a DSO

Vyvesené: 15. 12. 2017

Dátum zvesenia:

Zodpovedá: Alena Deáková

Späť