Navigácia

Obsah

Späť

Uznesenia z 39. zasadnutia MsZ konaného dňa 26.4.2018 č. 649 - č. 677

Vyvesené: 4. 5. 2018

Dátum zvesenia: 20. 5. 2018

Zodpovedá: Peter Eliáš

Späť