Obsah

Späť

Uznesenia z 36_ zasadnutia MsZ, konaného dňa 01.02_2018 od č. 623_do č. 641

Vyvesené: 12. 2. 2018

Dátum zvesenia:

Zodpovedá: Alena Deáková

Späť