Obsah

Späť

Uznesenia z 35_ zasadnutia MsZ, konaného dňa 14_12_2017 od č. 595_do č. 622

Vyvesené: 2. 1. 2018

Dátum zvesenia:

Zodpovedá: Alena Deáková

Späť