Obsah

Späť

Číslo rokovacie: 03112017

Uznesenia z 34. zasadnutia MsZ, konaného dňa 30.10.2017

Vyvesené: 3. 11. 2017

Dátum zvesenia:

Zodpovedá: Alena Deáková

Späť