Navigácia

Obsah

Späť

Číslo rokovacie: 29062017

Uznesenia z 29. zasadnutia MsZ v Galante zo dňa 22.06.2017, č.525 - č.553-

Vyvesené: 29. 6. 2017

Dátum zvesenia:

Zodpovedá: Alena Deáková

Späť