Navigácia

Obsah

Späť

Číslo rokovacie: 27042017

Uznesenia z 27. zasadnutia MsZ v Galante zo dňa 27.04.2017, č.471 - č.512

Vyvesené: 9. 5. 2017

Dátum zvesenia:

Zodpovedá: Peter Eliáš

Späť