Obsah

Späť

Číslo rokovacie: 04092017

Uznesenia MsZ z 30. zasadnutia MsZ, konaného dňa 24.08.2017

Vyvesené: 4. 9. 2017

Dátum zvesenia: 20. 9. 2017

Zodpovedá: Alena Deáková

Späť