Navigácia

Obsah

Späť

Číslo rokovacie: 30082017

Zrušenie trvalého pobytu

Vyvesené: 30. 8. 2017

Dátum zvesenia: 15. 9. 2017

Zodpovedá: Alena Deáková

Späť