Navigácia

Obsah

Späť

Záverečný účet mesta Galanta a výročná správa za rok 2017

Záverečný účet mesta Galanta a výročná správa za rok 2017

V súlade so zákonom č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení zverejňujeme Záverečný účet mesta Galanta a výročnú správu za rok 2017.

Vyvesené: 11. 4. 2018

Dátum zvesenia: 26. 4. 2018

Zodpovedá: Ing. Juraj Srnka, Phd.

Späť