Navigácia

Obsah

Späť

Číslo rokovacie: 01082017

Výberové konanie - riaditeľ ZŠ Gejzu Dusíka

Vyvesené: 1. 8. 2017

Dátum zvesenia: 22. 8. 2017

Zodpovedá: Alena Deáková

Späť