Navigácia

Obsah

Späť

Verejná vyhláška - oznámenie o začatí stav. konania a upust. od ústneho konania - _Kráľová nad Váhom SO 02, SO 03..._

Vyvesené: 2. 11. 2017

Dátum zvesenia: 20. 11. 2017

Zodpovedá: Mgr. Edita Pintérová

Späť