Navigácia

Obsah

Späť

Číslo rokovacie: OSP 2017/3739-PE

Verejná vyhláška - oznámenie o začatí stav. konania a upust. od ústneho konania - _Kráľová nad Váhom SO 01 VN káblové vedenia ES-TS0810-117_

Vyvesené: 2. 11. 2017

Dátum zvesenia: 20. 11. 2017

Zodpovedá: Mgr. Edita Pintérová

Späť