Navigácia

Obsah

Späť

Číslo rokovacie: 05122017

Verejná vyhláška - oznámenie o začatí stav. konania a upust. od ústneho konania - Galanta BD WEST 2 ...

Vyvesené: 5. 12. 2017

Dátum zvesenia: 21. 12. 2017

Zodpovedá: Alena Deáková

Späť