Navigácia

Obsah

Späť

Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomnosti DÚ

Vyvesené: 27. 2. 2018

Dátum zvesenia: 15. 3. 2018

Zodpovedá: Alena Deáková

Späť