Navigácia

Obsah

Späť

Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomnosti DÚ

Vyvesené: 2. 1. 2018

Dátum zvesenia: 18. 1. 2018

Zodpovedá: Alena Deáková

Späť