Navigácia

Obsah

Späť

Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomnosti

Vyvesené: 11. 4. 2018

Dátum zvesenia: 27. 4. 2018

Zodpovedá: H. Urgeová, B. Šimeková

Späť