Navigácia

Obsah

Späť

Číslo rokovacie: 02112017

Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomnosti

Vyvesené: 2. 11. 2017

Dátum zvesenia: 20. 11. 2017

Zodpovedá: Alena Deáková

Späť