Navigácia

Obsah

Späť

Číslo rokovacie: 06092017

Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomnosti

Vyvesené: 6. 9. 2017

Dátum zvesenia: 22. 9. 2017

Zodpovedá: Alena Deáková

Späť