Navigácia

Obsah

Späť

Číslo rokovacie: 09082017

Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomnosti

Vyvesené: 9. 8. 2017

Dátum zvesenia: 25. 8. 2017

Zodpovedá: Alena Deáková

Späť