Navigácia

Obsah

Späť

Číslo rokovacie: 02082017

Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomnosti

Vyvesené: 2. 8. 2017

Dátum zvesenia: 18. 8. 2017

Zodpovedá: Alena Deáková

Späť