Navigácia

Obsah

Späť

Číslo rokovacie: 14062017

Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomnosti

Vyvesené: 12. 6. 2017

Dátum zvesenia: 28. 6. 2017

Zodpovedá: Alena Deáková

Späť