Navigácia

Obsah

Späť

Číslo rokovacie: 05122017

Verejná vyhláška o oznámemní miesta uloženia písomnosti

Vyvesené: 5. 12. 2017

Dátum zvesenia: 21. 12. 2017

Zodpovedá: Alena Deáková

Späť