Navigácia

Obsah

Späť

Číslo rokovacie: 01122017

Verejná vyhláška o oznámemní miesta uloženia písomnosti

Vyvesené: 1. 12. 2017

Dátum zvesenia: 17. 12. 2017

Zodpovedá: Alena Deáková

Späť