Navigácia

Obsah

Späť

Číslo rokovacie: OSP 49/2017-PE, OSP 472/3041/2016-PE

Územné rozhodnutie - Kráľová nad Váhom pre stavebné objekty

Vyvesené: 20. 4. 2017

Dátum zvesenia: 6. 5. 2017

Zodpovedá: Alena Deáková

Späť