Navigácia

Obsah

Späť

Číslo rokovacie: OSP-2017/1630-13537-HA

Stavebné povolenie - stavebné úpravy

Vyvesené: 15. 6. 2017

Dátum zvesenia: 1. 7. 2017

Zodpovedá: Alena Deáková

Späť