Navigácia

Obsah

Späť

Číslo rokovacie: OSP 2017/41 k č. OSP 531/3450/2016

Stavebné povolenie - bytové domy WEST 2

Vyvesené: 20. 4. 2017

Dátum zvesenia: 6. 5. 2017

Zodpovedá: Alena Deáková

Späť