Navigácia

Obsah

Späť

Číslo rokovacie: 05102017

Rozhodnutie o odňatí rodičovského príspevku

Vyvesené: 5. 10. 2017

Dátum zvesenia: 21. 10. 2017

Zodpovedá: Alena Deáková

Späť