Navigácia

Obsah

Späť

Číslo rokovacie: 06062017

Pripomienkové konanie k VZN Mesta Galanta č. .../2017 o zriadení plagátových plôch na VP a podmienkach ich využívania počas volebnej kampane pre voľby do orgánov TSK

Vyvesené: 6. 6. 2017

Dátum zvesenia: 19. 6. 2017

Zodpovedá: Alena Deáková

Späť