Navigácia

Obsah

Späť

Číslo rokovacie: 07062017

Pripomienkové konanie k VZN mesta Galanta č.../2017 ktorým sa mení a dopĺňa Prevádzkový poriadok pre pohrebiská mesta Galanta

Vyvesené: 7. 6. 2017

Dátum zvesenia: 21. 6. 2017

Zodpovedá: Alena Deáková

Späť