Navigácia

Obsah

Späť

Číslo rokovacie: 13112017

Oznámenie o zrušení trvalého pobytu

Vyvesené: 13. 11. 2017

Dátum zvesenia: 29. 11. 2017

Zodpovedá: Priska Viczénová

Späť