Navigácia

Obsah

Späť

Číslo rokovacie: 17052017

Oznámenie o zrušení trvalého pobytu

Vyvesené: 17. 5. 2017

Dátum zvesenia: 2. 6. 2017

Zodpovedá: Alena Deáková

Späť