Navigácia

Obsah

Späť

Číslo rokovacie: 20032017

Oznámenie o zrušení TP

Vyvesené: 20. 3. 2017

Dátum zvesenia: 5. 4. 2017

Zodpovedá: Alena Deáková

Späť