Navigácia

Obsah

Späť

Číslo rokovacie: OSP-2018/3510-12294-HA

Oznámenie o začatí územného konania ... "Optická trasa Energotel a.s. Galanta"

Vyvesené: 9. 5. 2018

Dátum zvesenia: 25. 5. 2018

Zodpovedá: Adrián Horváth

Späť