Navigácia

Obsah

Späť

Číslo rokovacie: KPUTT-2017/22920-3/84830/HOR

Oznámenie o začatí správneho konania - Krajský pamiatkový úrad Trnava

Vyvesené: 14. 11. 2017

Dátum zvesenia: 30. 11. 2017

Zodpovedá: Alena Deáková

Späť