Navigácia

Obsah

Späť

Číslo rokovacie: OSP 577/2018-PE

Oznámenie o začatí kolaudačného konania - Budova na biblické vzdelávanie

Vyvesené: 8. 2. 2018

Dátum zvesenia: 24. 2. 2018

Zodpovedá: Mgr. Edita Pintérová

Späť