Navigácia

Obsah

Späť

Číslo rokovacie: OSP 592/2018-PE

Oznámenie o začatí kolaud. konania a nariad. úst. konania - Bytové domy WEST 2..."

Vyvesené: 12. 2. 2018

Dátum zvesenia: 28. 2. 2018

Zodpovedá: Mgr. Edita Pintérová

Späť