Navigácia

Obsah

Späť

Číslo rokovacie: DU-POS DD 209/2016

Oznámenie o dobrovoľnej dražbe

Vyvesené: 15. 3. 2017

Dátum zvesenia: 31. 3. 2017

Zodpovedá: Alena Deáková

Späť