Navigácia

Obsah

Späť

Číslo rokovacie: OU-TT-OVBP2-2017/010134

Okresný úrad Trnava -rozhodnutie

Vyvesené: 19. 4. 2017

Dátum zvesenia: 5. 5. 2017

Späť