Navigácia

Obsah

Späť

Číslo rokovacie: 11092017

Návrh zmeny VZN o poskytovaní sociálnych služieb prostredníctvom DD Patria - pripomienkové konanie

Vyvesené: 11. 9. 2017

Dátum zvesenia: 26. 9. 2017

Zodpovedá: Anita Tušková

Späť