Navigácia

Obsah

Späť

Návrh VZN č..../2018 o určení názvu ulíc a verejných priestranstiev

Vyvesené: 10. 4. 2018

Dátum zvesenia: 23. 4. 2018

Zodpovedá: Mgr. Zuzana Morovičová

Späť