Navigácia

Obsah

Späť

Číslo rokovacie: 29112017

Návrh VZN č. ../2017, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č.11/2016 o podmienkach určov. a vyb. za KOa DSO

Vyvesené: 29. 11. 2017

Dátum zvesenia: 11. 12. 2017

Zodpovedá: Ing. Juraj Srnka, Phd.

Späť