Navigácia

Obsah

Späť

Návrh rozpočtu mesta na rok 2018 a výhľadových rozpočtov na roky 2019 a 2020

V súlade so zákonom č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení zverejňujeme návrh rozpočtu mesta na rok 2018 a výhľadových rozpočtov na roky 2019 a 2020.

Návrh rozpočtu na r. 2018 + výhľ. rozp. 2019 a 2020

 

Vyvesené: 29. 11. 2017

Dátum zvesenia: 14. 12. 2017

Späť