Navigácia

Obsah

Späť

2Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomnosti DÚ

Vyvesené: 29. 12. 2017

Dátum zvesenia: 15. 1. 2018

Zodpovedá: Alena Deáková

Späť