Navigácia

Obsah

Späť

Číslo rokovacie: FaMO/10842/2017

2Verejná vyhláška o mieste uloženia písomnosti - mesto

Vyvesené: 17. 5. 2017

Dátum zvesenia: 2. 6. 2017

Zodpovedá: Alena Deáková

Späť