Navigácia

Obsah

Späť

Číslo rokovacie: 01122017

2Oznámenie o dražbe VDS:94-8/2017

Vyvesené: 1. 12. 2017

Dátum zvesenia: 27. 12. 2017

Zodpovedá: Alena Deáková

Späť